Aktualności

2 listopada 2017 r. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł objął patronatem honorowym Kampanię Społeczną Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Stawka to Życie. Zastawka to Życie.”, o czym pisemnie poinformował Szef Gabinetu Politycznego Tomasz Matynia.

Rok 2017 upłynął pod znakiem pracy nad kampanią społeczną “Stawka to Życie. Zastawka to Życie” i szerzeniem świadomości w zakresie zabiegów TAVI. Działalność Kampanii została doceniona i wyróżniona przez wydawnictwo Termedia.

"Stawka to Życie. Zastawka to Życie.” - Kampania Społeczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, została objęta patronatem honorowym Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli. Jest to istotne wsparcie promocyjne dla działań w ramach kampanii.

Kampania Społeczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Stawka to Życie. Zastawka to Życie.” uzyskała 26. października 2017 r. patronat honorowy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, wraz z jego ufnością w w edukacyjny charakter przedsięwzięcia oraz miłymi życzeniami powodzenia w jego realizacji.

W dniu 25 października 2017 r. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyszła informacja o zaszczycie objęcia patronatem honorowym Kampanii Społecznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Stawka to Życie. Zastawka to Życie.” przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

18 października 2017 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w budynku Copernicanum odbyło się kolejne spotkanie z seniorami w ramach naszej kampanii Stawka to Życie. Zastawka to Życie. Organizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w ramach europejskiej inicjatywy Valve for Life.