Aktualności

Advances in Interventional Cardiology (Postępy w Kardiologii Interwencyjnej) to kwartalnik skierowany do specjalistów, głównie u kardiologów i kardiochirurgów. W jednym z aktualnych numerów ukazał się artykuł o TAVI w Polsce, którego autorami są: Radosław Parma, Maciej Dąbrowski, Andrzej Ochała, Zbigniew Siudak, Jacek Legutko oraz Adam Witkowski i Dariusz Dudek - koordynatorzy naszej kampanii.

Zachęcamy do przeczytania tekstu [LINK]

W czwartek 20 lipca w Instytucie Kardiologii w Aninie trwały całodniowe zdjęcia do nowych filmów promocyjnych realizowanych na potrzeby kolejnej drugiej już edycji naszej kampanii społecznej "Stawka to Życie. Zastawka to Życie."

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i koordynatorzy kampanii społecznej „Stawka to życie. Zastawka to życie”, prof. Adam Witkowski i prof. Dariusz Dudek uhonorowali Emila Karewicza (94 lata), wybitnego aktora, medalem pamiątkowym PTK za ogromny wkład w budowanie społecznej świadomości w leczeniu wad zastawkowych serca metodą TAVI oraz podkreślenie wagi profilaktyki zdrowia serca.

18 lipca po raz kolejny prof. Dariusz Dudek, Kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a tym samym koordynator Kampanii społecznej “Stawka to Życie. Zastawka to Życie.”, wraz z firmą MedApp S.A. zaprezentował innowacyjne rozwiązanie w medycynie jakim jest zastosowanie wirtualnej rzeczywistości okularów HoloLens w zabiegach kardiologicznych.

„From Connected Health to Digital Health", czyli spotkanie posłów, lekarzy, przedstawicieli rynku e-health, to wydarzenie zorganizowane 21 czerwca 2017 w Parlamencie Europejskim poświęcone skutecznemu unowocześnieniu sfery ochrony zdrowia w Unii Europejskiej. Przewodniczącym wydarzenia był europoseł Michał Boni.

Kongresu Gospodarki Senioralnej to coroczne wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym i europejskim organizowana przez Instytut Gospodarki Senioralnej. III edycja kongresu pt. „Gospodarka na progu srebrnej rewolucji” odbyła się 9 czerwca w Ministerstwie Rozwoju.