Aktualności

2 listopada 2017 r. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł objął patronatem honorowym Kampanię Społeczną Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Stawka to Życie. Zastawka to Życie.”, o czym pisemnie poinformował Szef Gabinetu Politycznego Tomasz Matynia.

Kampania Społeczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Stawka to Życie. Zastawka to Życie.” uzyskała 26. października 2017 r. patronat honorowy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, wraz z jego ufnością w w edukacyjny charakter przedsięwzięcia oraz miłymi życzeniami powodzenia w jego realizacji.

W dniu 25 października 2017 r. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyszła informacja o zaszczycie objęcia patronatem honorowym Kampanii Społecznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Stawka to Życie. Zastawka to Życie.” przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

18 października 2017 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w budynku Copernicanum odbyło się kolejne spotkanie z seniorami w ramach naszej kampanii Stawka to Życie. Zastawka to Życie. Organizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w ramach europejskiej inicjatywy Valve for Life.

W dniu 10 października 2017 r. Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zadecydowała o objęciu patronatem honorowym Kampanii Społecznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Stawka to Życie. Zastawka to Życie.”.

Nasza Kampania Społeczna została objęta 10. października 2017 r. patronatem honorowym przez Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, o czym poinformował on pisemnie jej koordynatorów - prof. Dariusza Dudka, oraz prof. Adama Witkowskiego.