Aktualności

Kongresu Gospodarki Senioralnej to coroczne wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym i europejskim organizowana przez Instytut Gospodarki Senioralnej. III edycja kongresu pt. „Gospodarka na progu srebrnej rewolucji” odbyła się 9 czerwca w Ministerstwie Rozwoju.

Podczas wydarzenia opracowywana była „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, uwzględniającej potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w niwelowaniu różnic, w poziomie dostępu do dóbr i usług dla seniorów, bez względu na miejsce zamieszkania.

Udział w jednej z trzech debat wziął koordynator kampanii "Stawka to Życie. Zastawka to Życie." prof. Dariusz Dudek. Wraz z innymi ekspertami dyskutował na temat miejsca do życia przyjaznego wiekowi w obliczu dynamicznych zmian demograficznych. Poruszanymi tematami debaty były m.in. takie zagadnienia jak:

- Polska równych szans w obliczu starzenia się społeczeństwa,
- Założenia do modelu mieszkalnictwa dla seniora w oparciu o skalę (obecną i przyszłą) potrzeb seniorów,
- Kreowanie środowiska przyjaznego osobom starszym, modele mieszkalnictwa dedykowane seniorom, standardy budownictwa senioralnego,
- Konstrukcyjne i architektoniczne dostosowanie mieszkania do wieku i potrzeb seniora,
- Właściwe dostosowanie mieszkań oraz opieki medycznej i ich wpływ na wydłużenie samodzielności oraz poprawy jakości życia.

Kampania "Stawka to Życie. Zastawka to Życie." była również partnerem kongresu, a podczas samego wydarzenia pojawiły się rollupy oraz logotyp naszej akcji.