Aktualności

Nowa edycja kampanii to szansa na nowe działania tak, by zwiększyć dotarcie do jak największej liczby osób, których mogą zainteresować i dotyczyć założenia kampanii.

Dzięki nawiązanej współpracy z Fundacją "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", której przewodniczy Prezes Krystyna Lewkowicz informacja o kampanii powiększy grono odbiorców o słuchaczy uniwersyteckich w 5 miastach w Polsce. W ramach wspólnego działania przewidywane są wykłady na temat profilaktyki chorób serca oraz spotkania z nową twarzą kampanii - aktorką Emilią Krakowską. A wszystko po to by zadbać o serce Polaków!