Aktualności

W dniach 5-7 września 2017 r. odbył się XXVII Kongres Ekonomiczny w Krynicy-zdrój. Kampania była partnerem panelu „Szpital przyszłości” , w którym wzięli udział: Zoriana Chernenko – Główny Ekspert ds. Ochrony Zdrowia (Reanimacyjny Pakiet Reform (RPR) z Ukrainy, prof. Dariusz Dudek - Kierownik II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo, Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Grzegorz Gielerak - Dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny, Michał Kępowicz - Dyrektor ds. Relacji z Sektorem Publicznym, Philips Polska Sp. z o.o., Łukasz Szumowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Moderatorem spotkania był Tomasz Judycki - Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki Medycznej.

Podczas dyskusji podjęto próby podsumowania, co przyniesie rewolucja systemowa, jaką jest ustawa wprowadzająca system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali. Nowy model wchodzi w życie już 1 października 2017 r. Prelegenci rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach, jakie czekają szpitale w przyszłości. Eksperci nie mieli wątpliwości, iż będą to wysoko wyspecjalizowane placówki, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania.