Aktualności

W dniach 5-7 września 2017 r. odbył się XXVII Kongres Ekonomiczny w Krynicy-zdrój. Kampania była partnerem panelu "Innowacyjność jako odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa" , w którym wzięli udział: Władysław Kosiniak–Kamysz - Prezes, Polskie Stronnictwo Ludowe, Maciej Masłowski - Poseł, Sejm RP, Agata Stremecka - Prezes Zarządu, Forum Obywatelskiego Rozwoju, prof. Adam Witkowski - Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Barbara Zych - Kierownik, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy, Alla Semenowa - Szef Dyrekcji Innowacyjnych Programów Edukacyjnych i Technologii Kształcenia, Instytut Cywilizacji Światowych (Rosja). Moderatorem spotkania była Marzena Rudnicka- Prezes, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Podczas dyskusji mówiono między innymi, iż kończy się era, w której senior kojarzył się wyłącznie z osobą samotną i wykluczoną technologicznie. Stwierdzono, iż nadchodzą czasy e-seniorów czyli osób po 55 roku życia, świadomych tego, jakie możliwości niosą ze sobą nowe technologie. Potrzeby tej grupy wiekowej powinny być uwzględniane przez producentów nowych technologii, ponieważ innowacyjność może stać się receptą dla starzejącego się społeczeństwa.