Najczęściej zadawane pytania
Co to jest zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)?
Jest to zabieg wszczepienia protezy aortalnej za pomocą cewnika w miejsce chorej, zwężonej zastawki pacjenta, bez otwierania klatki piersiowej.
W jakim celu stosowany jest zabieg TAVI?
Wymiana zastawki (kardiochirurgiczna lub metodą TAVI) jest jedyną skuteczną, przedłużającą życie metodą leczenia ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej. Zabieg ten może pozwolić chorym o zbyt dużym ryzyku operacyjnym sprawnie funkcjonować i uniknąć kolejnej hospitalizacji.
Kto kwalifikuje się do zabiegu?
Osoby cierpiące na ciężką postać zwężenia zastawki aortalnej z wysokim ryzykiem powikłań podczas operacji kardiochirurgicznej, a także pacjenci z umiarkowanym wskaźnikiem ryzyka dla leczenia chirurgicznego, zakwalifikowani do zabiegu TAVI przez Zespół Sercowy (Heart Team).
Jak wygląda przebieg zabiegu TAVI?
Zabieg wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu ogólnym i trwa ok. 2.5 godziny. Po nakłuciu tętnicy udowej w pachwinie do naturalnej zastawki aortalnej pacjenta, położonej w miejscu złączenia lewej komory serca i aorty (głównej tętnicy w naszym ciele) wprowadza się, przy pomocy specjalnego cewnika, nową zastawkę, wykonaną z osierdzia wołowego lub świńskiego, która jest zamontowana wewnątrz stentu – walca zbudowanego z metalowej siatki. Po ściągnięciu ze stentu osłonki lub rozprężeniu przy pomocy balonu nowa zastawka natychmiast podejmuje pracę. Możliwe jest także wszczepienie nowej zastawki z dostępu od tętnicy podobojczykowej, szyjnej, aorty lub koniuszka serca.
Czy zabieg TAVI jest bezpieczny?
Zabiegi TAVI są z definicji obarczone mniejszym ryzykiem niż wymiana zastawki metodą chirurgiczną u pacjentów z wysokim ryzykiem klasycznej operacji. Ponadto, w dwuletniej obserwacji, przeżywalność po zabiegach implantacji zastawki aortalnej za pomocą cewnika u pacjentów wysokiego ryzyka jest porównywalna do wyników leczenia konwencjonalnego.
Jak przygotować się do zabiegu?
Przygotowanie pacjenta do zabiegu obejmuje szereg specjalistycznych badań diagnostycznych. Po zakończeniu procesu kwalifikacji do TAVI i wyborze dostępu, z jakiego zostanie wszczepiona zastawka, dalsze przygotowanie pacjenta bezpośrednio przed zabiegiem nadzoruje lekarz prowadzący i pielęgniarka.
Jakie są przeciwwskazania do zabiegu TAVI?
Kwalifikacja każdego pacjenta do zabiegu TAVI musi odbywać się w oparciu o opinię Zespołu Sercowego (Heart Team), w którego skład wchodzi m.in. kardiochirurg, kardiolog inwazyjny i kardiolog kliniczny, a także anestezjolog i echokardiografista. Istnieje cały szereg przeciwwskazań bezwzględnych i względnych do zabiegu TAVI. Może być to m.in. współistniejąca poważna choroba, która powoduje, że oczekiwany okres przeżycia chorego będzie mniejszy niż rok, zbyt duży lub zbyt mały wymiar pierścienia natywnej zastawki aortalnej itd. O ewentualnych przeciwwskazaniach do zabiegu decyduje zespół specjalistów w oparciu o wykonane wcześniej badania diagnostyczne.
Czy zabieg TAVI jest refundowany?
Zabiegi są w 100% refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, lecz ich liczba w skali kraju jest zbyt mała, stąd konieczność oczekiwania w kolejce.
Gdzie w Polsce wykonuje się zabieg TAVI?
Lista ośrodków realizujacych zabieg TAVI znajduje się w dziale Kontakt.
Jakie są najczęstsze objawy zwężenia zastawki aortalnej?
Przez dłuższy czas zwężenie zastawki aortalnej może być bezobjawowe. Jednak do najczęstszych jej symptomów należą: ból dławicowy, kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenia wysiłkowe, duszność wysiłkowa i spoczynkowa oraz inne objawy niewydolności serca. Pierwszym objawem może być nagły zgon sercowy, spowodowany migotaniem komór bądź asystolią (ustanie czynności serca) lub obrzęk płuc.
Jakie badanie powinno zostać wykonane, żeby wykryć wadę zastawki serca?
Podstawowe znaczenie ma badanie kliniczne (wywiady, osłuchiwanie serca) i echokardiograficzne, na podstawie którego można określić, która zastawka serca nieprawidłowo funkcjonuje. Kolejnym etapem jest konsultacja w ośrodku, w którym leczy się wady zastawkowe serca metodami chirurgicznymi lub interwencyjnymi - jak, np. TAVI.