Spoty kampanii

Spot I "Wnuczek"

Spot II "Klinika"