Aktualności

18 lipca po raz kolejny prof. Dariusz Dudek, Kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a tym samym koordynator Kampanii społecznej “Stawka to Życie. Zastawka to Życie.”, wraz z firmą MedApp S.A. zaprezentował innowacyjne rozwiązanie w medycynie jakim jest zastosowanie wirtualnej rzeczywistości okularów HoloLens w zabiegach kardiologicznych.

„From Connected Health to Digital Health", czyli spotkanie posłów, lekarzy, przedstawicieli rynku e-health, to wydarzenie zorganizowane 21 czerwca 2017 w Parlamencie Europejskim poświęcone skutecznemu unowocześnieniu sfery ochrony zdrowia w Unii Europejskiej. Przewodniczącym wydarzenia był europoseł Michał Boni.

Kongresu Gospodarki Senioralnej to coroczne wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym i europejskim organizowana przez Instytut Gospodarki Senioralnej. III edycja kongresu pt. „Gospodarka na progu srebrnej rewolucji” odbyła się 9 czerwca w Ministerstwie Rozwoju.

22 maja 2017 r. Campus Warsaw gościł przedstawicieli Komisji ds. Przemysłu, Badań naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE, Committee on Industry, Research and Energy. W spotkaniu wziął udział koordynator kampanii społecznej “Stawka to Życie. Zastawka to Życie” prof. Dariusz Dudek.

Podczas 80. Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 19 maja prof. Dariusz Dudek poprowadził sesję pt.: "Redukcja zdarzeń sercowo-naczyniowych. Repatha — nowe szanse w kardiologii".

To już kolejna wizyta Profesora Adam Witkowskiego na kanapie programu telewizyjnego. Tym razem koordynator kampanii gościł 19 maja w programie “Dzień dobry Polsko” Telewizji Polskiej S.A.