Aktualności

"Stawka to Życie. Zastawka to Życie.” - Kampania Społeczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, została objęta patronatem honorowym Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli. Jest to istotne wsparcie promocyjne dla działań w ramach kampanii.

Kampania Społeczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Stawka to Życie. Zastawka to Życie.” uzyskała 26. października 2017 r. patronat honorowy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, wraz z jego ufnością w w edukacyjny charakter przedsięwzięcia oraz miłymi życzeniami powodzenia w jego realizacji.

W dniu 25 października 2017 r. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyszła informacja o zaszczycie objęcia patronatem honorowym Kampanii Społecznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Stawka to Życie. Zastawka to Życie.” przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

18 października 2017 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w budynku Copernicanum odbyło się kolejne spotkanie z seniorami w ramach naszej kampanii Stawka to Życie. Zastawka to Życie. Organizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w ramach europejskiej inicjatywy Valve for Life.

W dniu 10 października 2017 r. Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zadecydowała o objęciu patronatem honorowym Kampanii Społecznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Stawka to Życie. Zastawka to Życie.”.

Nasza Kampania Społeczna została objęta 10. października 2017 r. patronatem honorowym przez Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, o czym poinformował on pisemnie jej koordynatorów - prof. Dariusza Dudka, oraz prof. Adama Witkowskiego.