Aktualności

Koordynator naszej kampanii prof. Adam Witkowski podczas posiedzenia Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) w dniu 5 kwietnia 2017 roku w Warszawie w jednogłośnym głosowaniu został wyłoniony jako kandydat na stanowisko Prezesa-Elekta PTK w kadencji 2017-2019.

Profesor Adam Witkowski jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od ponad 20 lat. Swoim wybitnym dorobkiem naukowym oraz wieloletnią działalnością edukacyjną i społeczną na rzecz rozwoju polskiej kardiologii zjednał sobie powszechny szacunek i uznanie całego środowiska, nie tylko członków AISN PTK.