Aktualności

W dniu 25 października 2017 r. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyszła informacja o zaszczycie objęcia patronatem honorowym Kampanii Społecznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Stawka to Życie. Zastawka to Życie.” przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

To kolejny bardzo cenny dla kampanii patronat, zawdzięczany dużemu nakładowi pracy wielu osób nad renomą kampanii.