Aktualności

Rok 2017 upłynął pod znakiem pracy nad kampanią społeczną “Stawka to Życie. Zastawka to Życie” i szerzeniem świadomości w zakresie zabiegów TAVI. Działalność Kampanii została doceniona i wyróżniona przez wydawnictwo Termedia.

Dnia 11 stycznia 2018 r. podczas Gali na Zamku Królewskim najlepsi polscy menedżerowie i liderzy roku w poszczególnych kategoriach związanych z ochroną zdrowia odebrali swoje nagrody.

Kampania „Stawka to życie. Zastawka to Życie” zdobyła wyróżnienie w tym prestiżowym plebiscycie jako Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2017 r.

Nagrody wręczał Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia.

Kampania “Stawka to Życie. Zastawka to Życie” ma na celu edukację polskiego społeczeństwa i od 2015 roku wspaniale spełnia to zadanie. Wzmacnia świadomość i pokazuje jak ważny jest wybór właściwej metody w leczeniu serca i wydłużaniu życia pacjentów.

Implantacja zastawki aortalnej za pomocą cewnika, ten skomplikowanie brzmiący zabieg nie jest łatwo przeczytać, a co dopiero zrozumieć. A jednak ma on kluczowe znaczenie w leczeniu chorób serca. Tylko dzięki budowaniu świadomości pacjentów wydłużono życie wielu chorych.

Kampania “Stawka to Życie. Zastawka to życie” prowadzona od 2015 roku pokazywała społeczeństwu, że może oczekiwać lepszej jakości w leczeniu serca. Że nowoczesne rozwiązania nie są zarezerwowane dla zamożnych. Że wiedza o nich i upominanie się o nie podczas leczenia skutkuje skutecznym zabiegiem bez dodatkowych kosztów dla pacjentów.

Hasło i tytułu kampanii „Stawka to Życie. Zastawka to Życie” podkreśla wartość zdrowia i jego istotę w zdrowym codziennym funkcjonowaniu. Wyraźnie też akcentuje rolę zastawki w ratowaniu życia osób o zbyt dużym ryzyku operacyjnym.

Koordynatorami kampanii są prof. Dariusz Dudek, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Agencja ELEVEN ZETT Productions (www.ieleven.pl) jest realizatorem i partnerem kampanii.

Kampania “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” została uznana przez Europejską Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) of European Cardiac Society (ESC) za wzór i model do przeprowadzenia tego typu akcji w całej Europie. Logo Valve for Life przygotowane przez polski zespół zostało uznane za najlepsze i stało się oficjalnym logiem całej inicjatywy w Europie i na świecie. Od tego czasu inne kraje Europy zaczęły wzorować się na polskich działaniach.

W 2017 roku w ramach kolejnej edycji akcji zostały przeprowadzone liczne panele dyskusyjne oraz debaty na temat dostępu do nowoczesnych terapii kardiologicznych m.in. w redakcji Rzeczpospolitej, na Forum Ekonomicznym w Krynicy, na Europejskim Kongresie Samorządów z udziałem decydentów - przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia, ekspertów z zarządzania w ochronie zdrowia, dziennikarzy i wybitnych profesorów.

Kampania “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” jest również partnerem wydarzeń dla pacjentów m.in. 5. Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking “Przegoń Zawał” oraz Mikołajkowego Dnia Zdrowia Seniora, który jest największym eventem edukacyjnym dla pacjentów gromadzącym ponad 1000 osób.

W ramach akcji zostały przygotowane filmy edukacyjne dla pacjentów i lekarzy budujące świadomość na temat zabiegów TAVI, pokazujące ścieżkę kwalifikacji i przygotowania do zabiegu, a także historię i zalety tej procedury dla pacjentów i lekarzy. Filmy zostaną udostępnione szpitalom, aby mogli z nich korzystać zarówno chorzy jak i personel medyczny.

Podczas tegorocznej edycji kampanii przeprowadzamy spotkania na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, gdzie edukujemy seniorów i przeprowadzamy bezpłatne badania i konsultacje kardiologiczne (m.in. echo serca) dla uczestników.

W 2017 roku kampania “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” uzyskała patronat Ministerstwa Zdrowia, oraz patronaty miast, w których w tym roku przeprowadzono spotkania dla pacjentów: Bydgoszcz, Bytom, Gdańsk, Warszawa oraz patronat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Profil na Facebooku kampanii prowadzony jest w sposób nowoczesny i przystępny - poprzez atrakcyjne grafiki przybliżamy tematykę TAVI pacjentom.

Akcja “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” od kilku już lat ułatwia pracę kadrze medycznej - dzięki niej pacjenci i ich rodziny są bardziej wyedukowani, świadomi i spokojni. Lekarze mogą skupić się na pracy i przygotowywaniu do hospitalizacji. Spokój pacjenta i fachowa nad nim opieka są bardzo ważne w procesie dochodzenia do zdrowia pacjenta.

W 2017 roku liczba zabiegów TAVI przekroczyła 1000. Jest to kolejny sukces prowadzenia kampanii i półmetek w potrzebach naszego kraju. Chcemy w Polsce osiągnąć liczbę 50 zabiegów na milion mieszkańców. Średnia europejska wynosi 60 zabiegów na milion mieszkańców. Biorąc pod uwagę fakt, że w Niemczech jest to 160 zabiegów na milion mieszkańców, skutecznie pracujemy nad wzrostem dostępności do tych ważnych zabiegów rok po roku. Ułatwić to może porozumienie podpisane z końcem 2017 roku pomiędzy kardiologami i kardiochirurgami dotyczące właśnie wykonywania zabiegów TAVI.