Aktualności
05
Mar

THT POLAND 2018

Post in aktualności
by ELEVEN

W dniach 1-2 marca 2018 roku w Warszawie odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji THT Poland 2018 (Transcatheter Heart Team Conference 2018), będącej najważniejszym wydarzeniem poświęconym wadom strukturalnym serca w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie  miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków zespołów sercowych, a także prezentacja najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie. Co roku w wydarzeniu bierze udział ponad 300 uczestników, wśród których znajdują się najwybitniejsi operatorzy, specjaliści kliniczni oraz eksperci ochrony zdrowia właśnie z EŚW.

Dyrektorami konferencji THT Poland 2018 byli: prof. dr hab. med. Adam Witkowski (Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współkoordynator Kampanii Społecznej “Zastawka to życie”, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie), prof. dr hab. med. Andrzej Ochała (III Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), dr med. Maciej Dąbrowski (Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie) oraz dr med. Radosław Parma (III Oddział Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach).

Jednym z najistotniejszych elementów wydarzenia była sesja systemowa “Dostępność nowych technologii w leczeniu wad zastawkowych serca w Polsce”, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wybitni eksperci kliniczni.

Patronat honorowy nad piątą edycją wydarzenia objęło aż jedenaście instytucji publicznych, natomiast patronat medialny objęły dwadzieścia trzy redakcje.