Heart Team

heartteamHeart Team (jeden z polskich odpowiedników to “Kardiogrupa") jest zespołem specjalistów, którzy wspólnie decydują o kwalifikacji wybranych pacjentów z chorobami serca do optymalnego sposobu leczenia. Heart Team zasadniczo składa się z kardiologa i kardiochirurga, chociaż często potrzebne są także opinie lekarzy innych specjalności, np. anestezjologa, czy neurologa. W przypadku wielu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (wieńcową) lub z wadą zastawkową serca kardiolog i kardiochirurg dyskutują i podejmują wspólną decyzję o leczeniu zabiegowym: przezskórnej angioplastyce wieńcowej czy operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych w przypadku choroby wieńcowej lub zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki (TAVI) czy jej operacyjnej wymianie w przypadku chorych starszych ze zwężeniem zastawki aortalnej. Dyskusja w ramach Heart Team jest zalecanym przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne sposobem podejmowania decyzji o optymalnej terapii zabiegowej, szczególnie w trudnych i złożonych przypadkach. Pacjent, po wysłuchaniu opinii lekarzy, ma prawo wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych terapii i współdecydować o sposobie leczenia.