Heart Team

heartteamHeart Team składa się z dwóch operatorów - kardiologów interwencyjnych lub kardiologa i kardiochirurga, anestezjologa, kardiologa - doświadczonego echokardiografisty, instrumentariuszek (zwykle trzech), technika radiologicznego.